Koululiitu - vaarallinen koulutie

Koululiitu näyttää kartalla eri värein reittien turvattomuuden eri-ikäisille kulkijoille. Näiden teiden varsia pitkin kulkeville 0.–9. luokan oppilaille myönnetään vanhempien anomuksesta kuljetus/avustus matkan pituudesta riippumatta. Teiden ylittämistä ei kuitenkaan pidetä kuljetuksen perusteena.