Konditionsbana: Nickby Gård startpunkt

Konditionsbana: Nickby Gård startpunkt

  • 2 km och 4 km friluftsväg med belysning
  • 6 km obelyst konditionsstig

Vänligen observera, att hundar måste hållas kopplade och att det är inte tillåtet att rida på friluftsvägar (Ordningslag 14§, 15§).

Besöksinformation

Gårdsvägen 69, 04130 Sibbo