Komplettering av byggnadsordningen / Plan för deltagande och bedömning

Plan för deltagande och bedömning 28.10.2020