Invånarinitiativ.fi

I webbtjänsten Invånarinitiativ.fi kan du lägga fram initiativ till de kommuner som är med i tjänsten samt stödja och följa upp initiativ som lagts fram av andra.

Betjäningstider