Insamlingsbåten Otto

Insamlingsbåten Otto åker sommartid omkring i den östnyländska skärgården och samlar in avfall från invånare och sommargäster. Insamlingsbåten tar avgiftsfritt emot farligt avfall, elapparater och metallskrot från hemmet. Övrigt avfall tas ombord mot en avgift.

Kom ihåg att farligt avfall och metallskrot från privathushåll och sommarstugor kan föras till avfallsstationerna under deras öppettider avgiftsfritt under hela året.