Anmälning till motionsgrupper

Ilmari är ett personuppgiftsregister för anmälning till olika verksamheter inom Idrotts- och ungdomstjänster.