Idrottstjänsternas ledda idrottsgrupper i Sibbo (broschyren)

Sibbo kommuns Idrottstjänster ordnar ledd verksamhet för specialgrupper, seniorer och arbetsför befolkning.