Idrottsanläggningar / Lipas.fi

Databasen Lipas.fi innehåller aktuell information om offentliga idrottsplatser och rekreationsmål i Finland.

Kontaktuppgifter

E-postadress

Webbsida