Handbok för blivande förstaklassister och nya elever

Viktiga frågor att beakta gällande skolväg och skolskjutsar har samlats i denna handbok. Att beakta dessa frågor hjälper för sin del även familjen att anpassa sig till förstaklassistens nya vardag och skolskjutsar.