Opas koulutulokkaille ja uusille oppilaille

Tähän oppaaseen on koottu eräitä tärkeitä koulumatkoihin ja koulukuljetuksiin liittyviä asioita, joiden huomioon ottaminen helpottaa omalta osaltaan myös perheen sopeutumista ekaluokkalaisen arkeen ja koulukuljetuksiin