Förlängning av blandavfallskärlets tömningsintervall

Förlängning av blandavfallskärlets tömningsintervall