Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf

Välbefinnande utan rusmedels- och spelproblem. Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete (EHYT rf) är verksam i hela landet och arbetar med att främja hälsosamma levnadsvanor hos hela befolkningen.