Farliga skolvägar i Sibbo

Sibbo kommun bedömer skolvägarnas säkerhet med hjälp av experthjälp, dvs. dataprogrammet Koululiitu, som är ett verktyg med vilken trafiksäkerheten på de olika rutterna kan bedömas. Bildningsutskottet beslutar om farliga skolvägar.