Ekopunkter

Ekopunkterna är tillgängliga för alla invånare. Vid alla ekopunkter tar vi emot papper, kartong, småmetaller och glas (flaskor och burkar). På sidan finns ekopunkternas adresser och placering på kartan.

Länk

Ekopunkter