Päihdelinkki.fi (Droglänken)

Tjänsten är avsedd för droganvändare och deras anhöriga samt alla som är intresserade av information om droger. Tjänsten är nyttig också för fackfolk och studerande.

Största delen av människorna minskar användningen av droger eller slutar helt och hållet själv utan experthjälp. Syftet med Droglänken är att hjälpa människor att utnyttja sina egna resurser och sänka tröskeln för att söka hjälp.