Dikningsförrättning på miljo.fi -sidan

Omfattande dikningsprojekt som berör flera fastigheter ska i allmänhet behandlas vid en dikningsförrättning. En förrättning söks hos närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen).

På sidan hittar du information om dikningsförrättningen och instruktioner för att göra en förrättning.