Borgå - Sibbo fiskeriområde

Enligt lagen om fiske är fiskeriområdena offentligrättsliga föreningar som har till syfte att utveckla fiskerihushållningen inom det egna området och främja samverkan mellan medlemmarna för ett hållbart nyttjande och hållbar vård av fiskresurserna.

Borgå–Sibbo fiskeriområde har inget gemensamt fisketillståndsområde. Alla delägarlag och ägare till privata vattenområden säljer självständigt tillstånd. Detta är dock frivilligt.

Tillstånd säljs bland annat av Borgå stad och Helsingfors stad, som äger vattenområden i fiskeriområdet.