Behörighetskraven för planerare

Behörighetskraven för planerare fastställs i markanvändnings- och bygglagen samt i miljöministeriets anvisningar.