Avloppsmärkning

Känner du till avloppsmärkning? Använd avloppet och toaletten endast för det det är avsett för. Sortera papperskorgen i lämpligt papperskorg. I HSYs onlinetjänst hittar du information om vad som kan läggas i avloppet och instruktioner t.ex. sortering av farligt avfall.