Avfallshanteringsbestämmelser i Sibbo kommun

Avfallshanteringsföreskrifterna är lokala bestämmelser som kompletterar avfallslagen och författningen. De regionala avfallshanteringsbestämmelserna fastställer bl.a. invånarnas skyldigheter vid användningen av avfallshanteringssystemet.

Avfallshanteringsföreskrifter som fastställts av Nylands avfallsnämnd är i kraft i Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis.