ARAs ordningsnummerregister

I ARAs ordningsnummerregister kan man kontrollera medborgarens ordningsnummer och ansöka om ordningsnummer för medborgaren. Bostadsrättssamfunden registrerar sina bostadsrättsavtal i registret och upprätthåller samfundets uppgifter om bostadsbeståndet.”

Betjäningstider