Anvisningar ungdomsbidrag

Kommunen ska främja kommuninvånarnas möjligheter till att utöva ungdomsverksamhet. Det är kommunernas uppgift att stöda lokala ungdomsföreningar - och grupper.