Anvisningar idrottsbidrag

För att stödja idrottsverksamhet beviljas årligen bidrag och stipendier.