Anvisningar för besök på veterinärmottagningen

Följ anvisningarna när du besöker veterinärmottagningen.