Ansvarig för övervakning och handledning av läroplikten

I varje kommun finns en person som är ansvarig för övervakning och handledning i hemkommunen och som man kan kontakta.

Kontaktuppgifter

E-postadress

anne.salmela@sipoo.fi

Telefon

Anne Salmela, Servicechefen för lärande och välmående

+358 401914506