Övervakning av läroplikten

I varje kommun finns en person som är ansvarig för övervakning och handledning i hemkommunen och som man kan kontakta. I Sibbo är det Servicechefen för lärande och välmående, Anne Salmela som har hand om hemkommunens handlednings- och tillsynsansvar.

Kontaktuppgifter

E-postadress: anne.salmela@sipoo.fi

Telefon: +358 401914506