Söderkulla idrottsplan har förnyats och idrottsparken är splitterny

Arbetet med att bygga ut och ändra Sipoonlahden koulu har ändrat skolans närmiljö på ett omfattande sätt.  Söderkulla idrottsplan har förnyats grundligt. Framför skolan har det byggts en ny idrottspark som är öppen för alla. När helheten nu är färdig erbjuder området mångsidiga möjligheter till motion och friluftsliv både på sportplanen, skolans gårdsplaner, närliggande friluftsleder och på en frisbee-golfbana.

Även gatorna ser nu annorlunda ut och det har byggts fler parkeringsplatser på området. Vid nya Borgåvägen färdigställdes Miilis bussterminal och en ny anslutningsparkering. Gatuområdena har förbättrats när Tasträskvägen breddades och en helt ny väg, Söderkulla skolväg, byggdes.

Bild: Emil Widlund

Sibbo kommuns kraftiga tillväxt är synlig också i Söderkulla, där det har byggts mycket nytt. Målet med byggandet är att erbjuda Sibboborna bättre möjligheter att lära sig och utöva olika hobbyer samt säkerställa fungerande tjänster också i framtiden.

Utbyggnads- och ändringsarbetena som inleddes våren 2018 har varit omfattande, men de har framskridit enligt planerna. Sommaren 2019 kunde Söderkulla idrottsplan igen tas i bruk. Den nya idrottsparken samt de nya gatuområdena blev färdiga i samma veva. Utbyggnaden av Sipoonlahden koulu färdigställdes hösten 2019, och ändringsarbetena i den gamla delen blev färdiga sommaren 2020.

Söderkulla idrottsplan fick en facelift

Idrottsplanen har förnyats i sin helhet. I fortsättningen kan den populära planen användas allt mångsidigare för bollsporter samt för olika kast- och hoppgrenar. Värmeslingorna under planen och konstgräset har förnyats, så användarna har nu planen till sitt förfogande nästan året runt. Belysningen på idrottsplanen blev mer energieffektiv med nya LED-lampor och den styrs nu med modernare teknik. Planen fick också en ny läktare. Runt belysningsstolparna och på den öppna platsen vid ingången till idrottsplanen finns det nu också fler sittplatser.

Även områdena utanför fotbollsplanen har ändrats. En upplyst terrängbana med stenmjölsbeläggning har byggts som en ringbana runt planområdet. Möjligheterna till utomhusmotion har förbättrats ytterligare, för nu finns det även redskap för träning och balansövningar längs den nya terrängbanan. Den permanentbelagda raksträckan har flyttats till planens södra sida. Hopplatserna för längd- och höjdhopp ligger nu i planens sydvästra hörn. En kastbur placeras på den närliggande sandplanen som även den utvidgas i ett senare skede.

Landskapsarkitekten Soile Heikkinen (Virearc/AFKS) samt projektchefen Kalle Linkola (FCG), expert inom planering av idrottsanläggningar, har haft en stor roll i förnyandet av idrottsplatsen. Entreprenaden slutförs i slutet av år 2018. Kostnadskalkylen för att förnya idrottsplatsen uppgår till cirka 1,1 miljoner euro.

Söderkulla idrottspark

Söderkulla idrottspark har byggts på gårdsområdet framför Sipoonlahden koulu. Parken är öppen för alla Sibbobor. Söderkulla idrottspark erbjuder mångsidiga möjligheter till fritidsaktiviteter och motion. Skolans nya gård färdigställdes tillsammans med idrottsparken sommaren 2019. Lekområdena på skolgården är enbart i elevernas bruk under skoldagen, men under övriga tider kan vem som helst använda de nya motions- och lekplatserna.

Idrottsparken kompletterar det utbud som idrottsplanen i sin förnyade form har att erbjuda. Den ger invånarna nya möjligheter att motionera och utöva hobbyer. På området finns både spel- och allaktivitetsplaner samt ett högklassigt område där man kan öva parkour och åka skateboard. Närmast Sipoonlahden koulu finns det flera klätterställningar, gungor och andra lekplatser. Det har byggts sittplatser och gemensamma platser för umgänge på flera ställen runtom idrottsparken och Söderkulla idrottsplan.

Nya gatuområden och Miilis bussterminal

Även gatunätet samt gång- och cykellederna runtom Sipoonlahden koulu blev tryggare och mer välfungerande i samband med utbyggnaden av skolan. Miilis bussterminal komplett med en anslutningsparkering färdigställdes vid Nya Borgåvägen i slutet av sommaren 2018. Därtill har vägförbindelserna på området förbättrats när Tasträskvägen breddades och en ny Söderkulla skolväg byggdes.

Sipoonlahden koulu är en stor skola och det finns även flera idrottsplatser på området, så antalet barn och unga som rör sig på området är stort. Trafiksäkerheten har varit en central faktor när gatuområdena planerats.  Målet var att gatorna byggs så trygga som möjligt. Därför satsades det på belysningen på området och på tydligt märkta gång- och cykelvägar. Det har även byggts nya parkeringsplatser nära Söderkulla idrottspark och Sipoonlahden koulu.