Söderkullan uudistettu urheilukenttä ja uusi urheilupuisto

Sipoonlahden koulun laajentumisen ja muutostöiden aikana koulun lähiympäristö muuttui merkittävästi. Söderkullan urheilukenttä uudistui laajasti ja koulun eteen rakentui kaikille avoin Söderkullan urheilupuisto. Kokonaisuuden valmistuttua urheilukenttä, koulun piha-alueet, viereiset ulkoilureitit ja frisbeegolf-rata tarjoavat monipuoliset mahdollisuudet liikuntaan ja ulkoiluun.

Myös katualueet muuttivat ja uusia pysäköintialueita rakennettiin alueelle lisää. Miilin linja-autoterminaali ja liityntäpysäköintialue valmistuivat Uuden Porvoontien varteen. Katualueet parantuivat Taasjärventien leventämisellä ja kokonaan uudella Söderkullan koulutiellä.

Kuva: Emil Widlund

Sipoon kunnan voimakas kasvu on näkynyt muun muassa rakentamisena Söderkullassa. Rakentamisen kautta sipoolaisille tarjotaan parempia mahdollisuuksia oppia ja harrastaa sekä turvataan toimivat palvelut myös tulevaisuudessa.

Keväällä 2018 alkaneet laajat rakennus- ja muutostyöt etenivät suunnitellusti. Kesällä 2019 oli Söderkullan urheilukenttä jälleen käytössä ja uusi urheilupuisto sekä uudet katualueet valmiita. Sipoonlahden koulun laajennus valmistui syksyllä 2019 ja muutostyöt vanhalla puolella saatiin valmiiksi kesällä 2020.

Söderkullan urheilukenttä koki muodonmuutoksen

Urheilukentän uudistamisessa kenttä koki täydellisen muodonmuutoksen. Suosittu kenttä palvelee jatkossa entistä paremmin pallo- ja muita kenttälajeja. Kentän lämmitysputkisto ja tekonurmi uusittiin, joten harrastajat pääsevät hyödyntämään kenttää lähes ympärivuoden. Uudistamisessa kentän valot muutettiin energiatehokkaammiksi led-valoiksi ja valaistuksen ohjausta modernisoitiin. Kentälle rakennettiin uudet katsomoportaat. Istumapaikkoja lisättiin myös valaisintolppien ympärille ja uusitulle sisääntuloaukiolle.

Myös jalkapallokentän ulkopuoliset alueet muuttuivat. Kentän ympärille rakennettiin kenttäaluetta kiertävä kivituhkapintainen ja valaistu maastopolku. Uuden maastopolun varteen toteutettiin kuntoilu- ja tasapainotelineitä, jonka myötä ulkoilumahdollisuudet monipuolistuivat entisestään. Kestopäällystetty juoksusuora sijoittuu kentän eteläpuolelle, ja pituushyppy- ja korkeushyppypaikat löytyvät kentän lounaiskulmasta. Heittorinki tulee sijoittumaan myöhemmässä vaiheessa laajennettavalle läheiselle hiekkakentälle.

Kentän uudistustöissä suunnittelua on johtanut arkkitehtiyhteenliittymä AFKS, ja suunnitteluun on osallistunut useita henkilöitä. Urheilukentän uudistamisessa on ollut isossa roolissa maisema-arkkitehti Soile Heikkinen (Virearc/AFKS) ja urheilualueiden suunnittelun ammattilainen projektipäällikkö Kalle Linkola (FCG). Kentän uudistamisurakan kustannus on noin 1,1 miljoonaa euroa.

Söderkullan urheilupuisto

Sipoonlahden koulun eteen piha-alueelle on rakennettu sipoolaisille avoin Söderkullan urheilupuisto. Söderkullan urheilupuisto tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia ulkoiluun ja kuntoiluun. Koulun uusi piha ja urheilupuisto valmistuivat kesän 2019 aikana. Koulun pihan leikkialueet ovat kouluaikana oppilaiden välituntialuetta, mutta muina aikoina uudet ulkoilu- ja leikkipaikat ovat kaikkien käytössä.

Urheilupuisto täydentää uudistuneen urheilukentän tarjontaa sekä antaa uusia mahdollisuuksia kuntoilla ja ulkoilla. Alueelta löytyy erikokoisia peli- ja monitoimikenttiä sekä laadukas parkour- ja skeittialue. Lähimpänä Sipoonlahden koulua on lukuisia kiipeilytelineitä, keinuja ja muita leikkipaikkoja. Istuinryhmiä ja oleskelutiloja on rakennettu eripuolille urheilupuistoa ja Söderkullan urheilukenttää.

Kuva: Emil Widlund

Uudet katualueet ja Miilin linja-autoterminaali

Sipoonlahden koulun laajennuksen yhteydessä alueelle rakennettiin toimivampia ja turvallisempia katuverkostoja ja kevyen liikenteen väyliä. Uuden Porvoontien varteen valmistui loppukesällä 2018 uusi Miilin linja-autoterminaali ja liityntäpysäköintialue. Lisäksi Taasjärventien laajennus ja uusi Söderkullan koulutie loivat uusia tieyhteyksiä alueelle.

Alueella sijaitsee iso Sipoonlahden koulu ja paljon ulkoilupaikkoja, joten lapsia ja nuoria kulkee alueella runsaasti. Turvallisuus on ollut katualueiden suunnittelussa keskiössä.  Katualueet haluttiin rakentaa mahdollisimman turvalliseksi, joten valaistuksen määrään ja selkeisiin kevyen liikenteen väyliin kiinnitettiin huomiota. Söderkullan urheilupuiston ja Sipoonlahden koulun lähistölle rakennettiin myös uusia pysäköintialueita.