Rivning av det gamla skolcentrets C-byggnad

Rivningen av det gamla skolcentrets C-byggnad vid Nickby kultur- och bildningscentrum har inletts i början av juni. På den förfallna byggnadens ställe kommer man att bygga ett offentligt parkområde och utvidga Daghemmet Lillhjärtats gårdsområde. Enligt planerna färdigställs rivningen under hösten 2023.

Rivningen av det gamla skolcentrets C-byggnad vid Nickby kultur- och bildningscentrum har inletts i början av juni. På den förfallna byggnadens ställe kommer man att bygga ett offentligt parkområde och utvidga Daghemmet Lillhjärtats gårdsområde. Enligt planerna färdigställs rivningen under hösten 2023.

Det är förbjudet att gå in på den inhägnade rivningsarbetsplatsen

Rivningsarbetsplatsen är inhägnad, och det är absolut förbjudet att gå in på arbetsplatsen. Trafiken till rivningsarbetsplatsen styrs via den väg som leder till parkeringsplatsen vid Nickby Hjärta från Stora Byvägen.

Rivningen inleddes inne i byggnaden med förberedande arbeten och avlägsnandet av skadliga ämnen. Skadliga ämnen i materialen inne i byggnaden har avlägsnats korrekt och kommer inte att strömma ut i luften vid rivningen av byggnaden. Arbetet orsakar tillfälliga buller- och dammolägenheter på närområdet. Dammolägenheter förebyggs genom att vattna rivningsarbetsplatsen rikligt under arbetet.

Det mest högljudda arbetet är gjort på vardagarna mellan kl. 7–11.30 och kl. 17–19. Man strävar efter att det arbetsskede som orsakar mest buller färdigställs senast i slutet av juni. På detta sätt säkerställs att de kommande arbetsskeden genomförs enligt tidtabellen och att rivningsarbetet stör grannfastigheterna så litet som möjligt.

Rivningen orsakar elavbrott och vattenavbrott i Wessmanhuset och Nickby instituthuset (B1-byggnaden). Instituthuset och Wessmanhuset används dock normalt. Till exempel serveras parklunch som planerat på Wessmanhusets gård under sommaren 2023. Vi ber att de som går till fastigheterna fäster särskilt uppmärksamhet i närheten av rivningsarbetsplatsen.

Tekniska utskottet beslutade om rivningen vid sitt möte 24.5.2022 § 77. Då beslutades det att rivningen genomförs efter att utbyggnaden av Nickby Hjärta färdigställs, och till entreprenör valdes Lotus Demolition Oy.

På C-byggnadens ställe kommer man att utvidga Daghemmet Lillhjärtats gårdsområde samt att bygga ett offentligt parkområde.

Mer information:

Rainer Långsjö, byggnadsingenjör, rainer.langsjo(at)sibbo.fi

 

 

Följ oss på Sibbo bygger och utvecklar -Facebook!