Renovering av Talman koulu – skolans lokaler och gårdsmiljö förbättras

Kommunstyrelsen i Sibbo beslutade 3.2.2020 att lokalerna i Talman koulu ska renoveras enligt alternativ 1 i bildningsutskottets förslag. Målet med beslutet är att garantera verksamhetens kontinuitet i skolan åtminstone under de kommande tio åren.

År 2020 under projektets första fas förbättrades gårdens och parkens (gropens) trivsel vid Talman koulu genom att utnyttja deltagande planeringsmetoder. Följande steg är att skaffa nya tillfälliga lokaler för teknisk slöjd, skolbespisningen och förskolan. På hösten installeras dessutom ytterligare en liten bollplan på skolgården.

De nya skollokalerna är tillfälliga hyreslokaler. På detta sätt kan skolverksamheten inledas i de tillfälliga lokalerna i november 2021. Tekniska utskottet valde Parmaco Oy som leverantör av de tillfälliga lokalerna vid sitt möte 26.1.2021.

Rivningsarbetet inleds i mars 2021

Arbetet med att renovera skolans lokaler fortsätter under våren 2021 då man river den på 1960-talet byggda B-delen av skolan för att ge plats åt nya skollokaler. Som entreprenör för rivningsarbetet fungerar Delete Oy. Vid planeringen och genomförandet av rivningsarbetet strävar man efter att fästa speciell uppmärksamhet vid återanvändningen och återvinningen av bygg- och rivningsavfallet. Entreprenören har låtit göra en kartläggning av rivningsobjektet där man utrett objektets konstruktioner och deras material. Arbetet med att riva Talman koulu är ett pilotprojekt inom cirkulär ekonomi som i större utsträckning hänger samman med den riksomfattande avfallsplanen fram till år 2023, där byggavfallet utgör ett av de prioriterade områdena.

Skolgården och parken färdigställdes hösten 2020

Gårdens och parkens (gropens) trivsel vid Talman koulu förbättrades under år 2020. Vid planeringen utnyttjades involverande planeringsmetoder och användarnas önskemål fungerade som utgångspunkt för planeringen. Som entreprenör för projektet fungerade Puuha Group Oy.

Planen utarbetades utifrån användarnas önskemål och man tänkte framför allt på säkerheten, trivseln och lämpliga aktiviteter för eleverna. På skolgården installerades bland annat korggungor, trampoliner, en korgbollsställning och en liten bollplan. Dessutom förbättrades belysningen och växtligheten på gården. En stig byggdes från skolgården till gropen så att det blir lättare för eleverna att ta sig till gropen.
Möjligheterna att använda gropen för motion förbättrades. På området byggdes två löpbanor (40–60 m), en längdhoppsgrop och en kulstötningsplats. Dessutom byggdes det en uteträningsplats i gropen. Växtligheten i området snyggades upp och markytan formades.

En planeringsworkshop för invånarna ordnades i Tallmo 27.2.2020. Ett sammandrag av workshoppens resultat kan ses genom att klicka på denna länk. (Tyvärr bara på finska.)

Tillägsuppgifter:

Jukka Haakana

Byggingenjör

Sibbo kommun

jukka.haakana (at) sibbo.fi

 

Sari Soini

Utvecklingschefen för sektorn

Sibbo kommun

sari.soini (at) sibbo.fi

 

Kari Ojamies

Kommunens trädgårdsmästare

Sibbo kommun

kari.ojamies (at) sibbo.fi

 

Antti Nousiainen

Idrottsplatskoordinator

Sibbo kommun

antti.nousiainen (at) sibbo.fi

Följ oss på Sibbo bygger och utvecklar -Facebook!