Talman koulutilojen ja ympäristön parantaminen

Sipoon kunnanhallituksen päätöksellä (3.2.2020) Talman koulun tiloja parannetaan Sivistysvaliokunnan esittämän ehdotuksen vaihtoehdon VE1 mukaisesti. Päätöksen tavoitteena on mahdollistaa koulun toiminnan jatkuvuus ainakin seuraavaksi 10 vuodeksi.

Projektin ensimmäisessä vaiheessa vuoden 2020 aikana Talman koulun pihan ja puistoalueen (montun) viihtyisyyttä parannettiin osallistavia suunnittelumenetelmiä hyödyntäen. Seuraavaksi koulutiloja parannetaan hankkimalla uudet väliaikaiset tilat tekniselle työlle, ruokailuun ja esikoululle. Lisäksi syksyllä koulun pihalle asennetaan yksi pienpelikenttä lisää.

Uudet koulutilat hankitaan uusina väliaikaisina tiloina vuokraamalla niin, että koulutoiminnan on määrä alkaa väistötiloissa marraskuussa 2021. Teknisen valiokunnan kokouksessa 26.1.2021 tilapäisen lisärakennuksen toimittajaksi valittiin Parmaco Oy.

Purkutyöt käynnistyvät maaliskuussa 2021

Koulutilojen parantaminen jatkuu kevään 2021 aikana 60-luvulla rakennetun B-osan purkamisella. Uusien koulutilojen tieltä purettavan B-osan purkutöiden urakoitsijana toimii Delete Oy. Purkutöiden suunnittelussa ja toteutuksessa pyritään kiinnittämään erityishuomiota rakennus- ja purkujätteen uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen. Purku-urakoitsija on teettänyt purkukohteesta purkukartoituksen, jossa on selvitetty kohteen rakenteet ja niissä käytetyt materiaalit. Talman koulun purkutöiden kiertotalouspilotointi kytkeytyy laajemmassa kuvassa vuoteen 2023 ulottuvaan valtakunnalliseen jätesuunnitelmaan, jossa rakentamisen jätteet on nostettu yhdeksi painopistealueeksi.

Koulun piha- ja puistoalueet valmistuivat syksyllä 2020

Talman koulun pihan ja puistoalueen (montun) viihtyisyyttä parannettiin vuoden 2020 aikana. Suunnittelussa hyödynnettiin osallistavia suunnittelumenetelmiä ja käyttäjien toiveet olivat suunnittelun lähtökohtana. Urakoitsijana hankkeessa toimi Puuha Group Oy.

Suunnitelma toteutettiin käyttäjien toiveiden pohjalta ja suunnitelmassa ajateltiin erityisesti turvallisuutta, koululaisille sopivia toimintoja ja viihtyisyyttä. Koulun pihalle asennettiin muun muassa pesäkeinuja, trampoliineja, koripalloteline ja pienpelikenttä. Lisäksi pihan valaistusta ja kasvillisuutta parannettiin. Koulun pihasta rakennettiin polku monttuun, jonka ansiosta erityisesti koululaisten kulku montulle helpottuu. Montun alueelle suunniteltiin parannuksia koskien liikuntamahdollisuuksia. Alueelle rakennettiin kaksi juoksurataa (40–60 m), pituushyppykuoppa ja kuulantyöntöpaikka. Lisäksi monttuun rakennettiin ulkokuntoilupiste. Alueen kasvillisuutta siistittiin ja maanpintaa muotoiltiin.

Asukkaiden suunnittelutyöpaja järjestettiin Talmassa 27.2.2020. Yhteenveto työpajan tuloksista on nähtävissä tätä linkkiä klikkaamalla.

 

Lisätietoja:

Jukka Haakana

Rakennuttajainsinööri

Sipoon kunta

jukka.haakana (at) sipoo.fi

 

Sari Soini

Kehittämispäällikkö

Sipoon kunta

sari.soini (at) sipoo.fi

 

Kari Ojamies

Kunnan puutarhuri

Sipoon kunta

kari.ojamies (at) sipoo.fi

 

Antti Nousiainen

Liikuntapaikkakoordinaattori

Sipoon kunta

antti.nousiainen (at) sipoo.fi

 

Seuraa meitä Sipoo rakentaa ja kehittää -Facebookissa!