Projekt för att renovera den gamla delen av Nickby social- och hälsostation

Den gamla delen av Nickby social- och hälsostation har uppnått sin tekniska livslängd. På grund av renoveringen flyttar Akut- och rehabiliteringsavdelningen och avdelningen Regnbågen till tillfälliga lokaler i Mäntsälä för cirka 12 månader. Social- och hälsovårdsutskottet godkände åtgärderna och arrangemangen för flytten till de tillfälliga lokalerna vid sitt möte den 30 mars 2022.

Sibbo kommun kommer att ordna avgiftsfri busstransport till de tillfälliga lokalerna tre gånger om dagen, alla dagar i veckan.

Vid renoveringen och ombyggnaden kommer bland annat ytor och sanitetsutrymmen att förnyas. När det gäller hustekniken förnyas bland annat el-, vatten- och avloppssystem. Avsikten är att renoveringen inleds sommaren 2022.

Lokalerna flyttar till Mäntsälä till adressen Kaakkumäentie 1–3.

Sibbo kommun har för avsikt att renovera den äldre delen av Nickby social- och hälsostation. Det omfattande renoveringsprojektet inleds tidigast i början av juni 2022. Projektet flyttar akut- och rehabiliteringsavdelningens och Regnbågens avdelningstjänster till tillfälliga lokaler.

Social- och hälsovårdsutskottet beslutade godkänna arrangemangen för tillfälliga lokaler i Mäntsälä. En kartläggning av potentiella tillfälliga lokaler visade att avdelningslokalerna i Mäntsälä var den lämpligaste lösningen när det gäller lokalernas funktionalitet och anpassningsförmåga, läge, tillgänglighet och kostnader. Avdelningslokalerna på adressen Kaakkumäentie 1–3 ägs av Mäntsälä kommun, och Sibbo får tillgång till hela andra våningen och en del av tredje våningen.

Sibbo kommun planerar också att ordna busstransporter till de tillfälliga lokalerna från Nickby. Transporten betjänar både personalen och anhöriga till klienter på avdelningarna. Transporten är avgiftsfri och ordnas åtminstone tre gånger om dagen, sju dagar i veckan. Efter social- och hälsovårdsutskottets beslut undersöker kommunen också möjligheten till extra transporter för anhöriga.

Renoveringsprojektet omfattar hälsostationens äldre del. Projektets mål är att korrigera brister i de nuvarande lokalerna så att lokalerna bättre motsvarar klienternas och personalens aktuella behov och krav. Renoverings- och ändringsarbetena är omfattande och innebär bland annat att golvbeläggningen, våtutrymmena och belysningen förnyas och att ändringar görs i lokalernas fastighetsteknik och fastighetsautomation. Renoveringsarbetena beräknas ta cirka 12 månader.