Jokipuiston koulu saneras

Avsikten är att saneringen av Jokipuiston koulu har inledades år 2020 och är planerad att färdigs före utgången av år 2021. Renoveringen av Jokipuiston koulus nya del färdigställdes i juli 2020.

De missförhållanden som upptäcktes i samband med inneluftsundersökningar och konditionsbedömningar som utfördes i skolfastigheten ska åtgärdas så att fastighetens byggnader är i gott skick efter saneringen.

Vad ska göras?

Vid saneringen öppnas bland annat konstruktionerna i mellanbjälklaget och övre bjälklaget. Även isoleringen förnyas, skolans fasad repareras och fönstren byts ut mot nya. Ventilationskanalernas terminalenheter förnyas och fler enheter installeras så att ventilationen i skolan blir mer effektiv.

Akustiken förbättras inomhus. Därtill ersätts akustikskivorna i utbyggnaden med allergivänliga skivor. Entreprenaden i vilken vattenisoleringen i sockeln och dess genomföringar förnyades och behövliga massbyten utfördes blev färdig redan sommaren 2019.

Beslut om projektet

Bildningsutskottet har förordat saneringen, och tekniska utskottet beslutade att upphandlingen av entreprenaden för saneringen av Jokipuiston koulu genomförs.

 

 

Tilläggsuppgifter:

Rainer Långsjö

Byggnadsingenjör

Sibbo kommun

rainer.langsjo (at) sibbo.fi

 

Ilona Heikkinen

Projektplanerare

Sibbo kommun

ilona.heikkinen (at) sibbo.fi

Följ oss på Sibbo bygger och utvecklar -Facebook!