Utveckling av anslutningsparkeringen i Söderkulla

Kommunen lät bygga 20 nya cykelplatser på anslutningsparkeringen vid busshållplatsen i Söderkulla centrum. Tidigare fanns det 27 platser, men den kapaciteten i området hade visat sig vara otillräcklig. Dessutom byggdes en ny anslutningsparkering för 20 cyklar i Hassellunden i korsningen av Nya Borgåvägen och Granitvägen. Platserna byggdes i anslutning till busshållplatsen. Samtidigt förbättrades också områdena kring busshållplatserna. Byggarbetet inleds under sommaren.

Bild: Emil Widlund

Sibbo kommun byggade ut anslutningsparkeringen för cyklar i Söderkulla

Genom att bygga ut anslutningsparkeringen kan man underlätta och öka användningen av kollektivtrafiken. Anslutningsparkering är avsedd för kollektivtrafikens kunder och den ligger nära stationen eller hållplatsen. Du kan lämna cykeln eller bilen på parkeringen, och sedan fortsätta med kollektivtrafik.

Genom att bygga ut anslutningsparkeringen för cyklar i Söderkulla kan man förbättra tillgängligheten till de centrala bussrutterna på ett hållbart sätt. Söderkulla har direkta kollektivtrafikförbindelser bland annat till Östra centrum, Böle och Kampen i Helsingfors samt till Borgå och Nickby. Mer information om anslutningsparkering och anslutningsparkeringsområdena i Helsingforsregionen finns på den här länken på HRT:s webbplats.

Statsunderstöd för en del av kostnaderna

År 2019 ansökte Sibbo kommun om statsunderstöd av Transport- och kommunikationsverket Traficom via investeringsprogrammet för gång och cykling. Sibbo beviljades totalt 28 500 euro i understöd för att finansiera projektet. Understödet täckte ungefär hälften av byggkostnaderna. Med hjälp av statsunderstödet förbättras gång- och cykelmöjligheterna i städernas och kommunernas gatunät.  Traficom beviljade via investeringsprogrammet för gång och cykling stöd till sammanlagt 12 projekt i hela landet.

Mer information:

Ari Luomala

Byggnadsingenjör

Sibbo kommun

ari.luomala (at) sibbo.fi

 

Eva Lodenius

Trafikplanerare

Sibbo kommun

eva.lodenius (at) sibbo.fi

Följ oss på Sibbo bygger och utvecklar -Facebook!