UPEA17 <3 Aravahuset

Sibbo kommun deltar i det riksomfattande stadskonstevenemanget UPEA17. UPEA17 inbjuder framstående konstnärer från både hemlandet och utlandet att måla konstverk på byggnaders väggar och offentliga platser runt om i Finland. Rustam Qbic kommer att måla en muralmålning som täcker hela Aravahuset i Nickby (Norra Skolvägen 1). UPEA17-evenemanget ordnas 1–24.9.2017, och konstverket målas på Aravahusets väggar uppskattningsvis 13–29.9.2017.

Bild: Suvi Suovaara

Qbics sagolika verk beundras över hela världen

Bildkonstnär Rustam QBic är en internationellt känd och uppskattad aktör inom urban konst. I sin konst förenar Qbic modern gatukonst med traditionella bildkonstmedel på ett mycket finkänsligt sätt. Betoningen ligger speciellt på berättande konst och färgernas harmoni, han planerar alltid konstverken så att de noga passar in i sin miljö. Inspiration och motiv hittar Qbic främst i naturen, litteraturen och människorna nära honom. Hans aningen sagolika verk bildar fantasifulla figurer och drömlika platser, som väcker beundran runt om i världen. Qbics konstverk finns bl. a. i Ryssland, Schweitz, Usa och Australien.

”Producenterna för UPEA17-evenemanget kontaktade Sibbo kommun och erbjöd oss möjligheten att delta i evenemanget. Aravahuset valdes som objekt för att det är centralt beläget och för att det planerade konstverket passar bra ihop med biblioteket och Nickby Hjärta som är belägna nära intill.”

Berättar planerare Suvi Tuiskunen som är koordinator för projektet i Sibbo kommun.

Kommunens jury har valt ut konstnären i samarbete med evenemangets producenter och samlat ihop bakgrundsmaterial om Nickby och Aravahuset åt konstnären. Juryn bestod av representanter från kommunens olika enheter: byggnadstillsynschef Ulla-Maija Upola, kulturdirektör Anne Laitinen och planerare Suvi Tuiskunen från Avdelningen för teknik och miljö. Juryn godkänner utkastet innan målningsarbetet inleds.

Aravahuset ett av evenemangets spetsobjekt

Utgångspunkten för målning har varit att anpassa murals färgsättning och stil för omgivningen. Avsikten har varit att försäkra sig om att konstverket passar i Nickbys karaktär. Konstverket som sträcker sig från byggnadens ena sida till den andra berikar Stora Byvägens omgivning och framhäver platsens särart. Målandet av Aravahuset kommer att utgöra ett av UPEA17-evenemangets spetsobjekt eftersom konstverket täcker hela byggnaden. Det här betyder att Aravahuset kommer att framhävas i evenemangets marknadsföring. Eftersom en av evenemangets partner är Visit Finland får Sibbo även synlighet som turistmål då Aravahuset målas.

Tekniska utskottet fattade beslut om att måla Aravahuset vid sitt möte 7.3.2017. Konstverket kommer att målas med utomhusfärg av Tikkurila, som är samarbetspartner för UPEA17-evenemanget. Färgen uppfyller de tekniska krav som ställs på underhållsmålning och orsakar därmed inga tilläggskostnader i jämförelse med sedvanlig underhållsmålning. Avdelningen för teknik och miljö har kanslilokaler i Aravahuset.