Rondell och anslutningsparkering i korsningen mellan Mårtensbyvägen och Nickbyvägen

Byggandet av en rondell och anslutningsparkering i korsningen mellan Mårtensbyvägen och Nickbyvägen slutförades i höst 2019. Rondellen byggdes i en korsning mellan centrala leder i Nickby. Vägarna leder bland annat till Tallmo, Kervo, Helsingfors och Söderkulla. Byggarbetet påbörjades i februari 2019.

Rondellen ökar säkerheten och gör trafiken mer smidig

Byggprojektet i vilket man byggde en rondell och till dess hörande anslutningsparkering i korsningen mellan Mårtensbyvägen och Nickbyvägen inleddes i början av år 2019. Det är fråga om en korsning mellan centrala leder i Nickby.

Tack vare gatubygget blir korsningen betydligt tryggare både för motorfordon och för fotgängare. Nya gång- och cykelvägar byggdes runt rondellen och även belysningen utökades. Leden för lätt trafik ansluter sig till de redan existerande lederna för lätt trafik i Nickby samt till den färdiga gång- och cykelvägen mellan Nissbacka och Nickby.

Rondellen även prydades av konst med Sibbovargen som tema. Skulptören Pekka Paikkari har formgivit och skapat vargskulpturer av betong. De tog sina platser i den nya rondellen i oktober. Vargarna i mitten av rondellen i Nickby välkomnar besökarna från alla håll. Vargarna kompletterar helheten av skulpturer som går under namnet Fristad. De tidigare rondellerna som pryds av kaniner, morötter och fjärilar har redan under flera års tid varit till glädje för Sibboborna. Alla skulpturer i rondellerna har gjorts av Pekka Paikkari.

Anslutningsparkeringen är dimensionerad för 20–25 personbilar och bredvid den byggdes även en egen, täckt anslutningsparkering för cyklar. Även busshållplatserna vid rondellen försågs med kurar.

Rondellen byggdes en sektor i taget. På detta sätt kunde korsningen användas normalt under hela den tid som arbetet pågick.

 

Invigningsfesten av den nya vägen och rondellen

Lättrafikled mellan Nickby och Nissbacka öppnades festligt 17.10.2019. Samtidigt med invigningsfesten firades den nya rondellen och anslutningsparkeringen i korsningen mellan Mårtensbyvägen och Nickbyvägen. Vargarna installerades på sina egna platser i rondellen i korsningen mellan Mårtensbyvägen och Nickbyvägen 22.10.2019.