Yleiskaavoitus

Yleiskaava kertoo, miten kunta suunnittelee alueidensa käyttöä asumisen, työelämän, liikenteen, virkistyksen ja muiden toimintojen kesken.

Kunta vastaa yleiskaavoituksesta omalla alueellaan. Niillä, joiden oloihin kaava saattaa vaikuttaa, on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun.

Kaavoituksen paikkatietopalvelu (voimaan tulleet yleis-, asema-  ja ranta-asemakaavat sekä rakennuskieltoalueet kartalla)