Detaljplan

Detaljplan för Eriksnäs för delar av Eriksnäs och Hangelby byar på Söderkulla området innehåller kvarter 1001-1035. Planområdets storlek är 69,2 hektar.

Miljönämnden 1.6.1998

Kommunstyrelse 2.6.1998
Kommunfullmäktige  11.6.1998
Nylands miljöcentral har fastställt planen 20.6.2001

E 1 detaljplan (pdf) 

E 1 beteckningar och bestämmelser (pdf)