BA5 detaljplan för nordvästra delen av Bastukärrs arbetsplatsområde

Detaljplan

Det cirka 17 hektar stora detaljplaneområdet ligger i Mårtensby i Sibbo och gränsar i söder till Kervovägen och i öster till Kyllästämövägen. Syftet med planarbetet är att möjliggöra utvecklingen av Bastukärrs arbetsplatsområde genom att utvidga verksamheten i området.

Här är vi nu

Programmet för deltagande och bedömning, med information om utgångspunkterna för planläggningen och om förfarandet för deltagande och växelverkan, finns framlagt under tiden 10.5.2024–14.6.2024 vid kundbetjäningen SibboInfo Nickby (Norra Skolvägen 2) under dess öppettider. Man kan också bekanta sig med programmet för deltagande och bedömning på kommunens webbplats www.sipoo.fi/sv/ba5.

Eventuella åsikter om innehållet i programmet för deltagande och bedömning ska lämnas in skriftligt senast 14.6.2024 per e‐post till adressen registrering@sibbo.fi eller per post till adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO. Märk kuvertet eller rubricera e‐posten med planens namn.

Tilläggsuppgifter ger planläggare Antti Kuusiniemi tfn. 050 434 5612, e-postadress: fornamn.efternamn@sibbo.fi.

 

BA5 Kungörelse (pdf)

BA5 Program för deltagande och bedömning (pdf)

 

Kontaktpersoner

Antti Kuusiniemi, planläggare, tfn 050 434 5612
e-post: fornamn.efternamn@sibbo.fi.