BA5 Bastukärrin työpaikka-alueen luoteisosa

Asemakaava

Noin 17 ha laajuinen asemakaava-alue sijaitsee Sipoon Martinkylässä, rajautuen etelässä Keravantiehen ja idässä Kyllästämöntiehen. Kaavatyön tavoitteena on mahdollistaa Bastukärrin työpaikka-alueen kehittäminen laajentamalla alueen toimintoja.

Tässä ollaan nyt

Vuorovaikutusmenettelyä ja kaavan lähtökohtia koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 10.5.2024–14.6.2024 SipooInfo Nikkilässä (Pohjoinen Koulutie 2) sen aukioloaikoina. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua myös kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.sipoo.fi/ba5.

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä tulee toimittaa kirjallisesti 14.6.2024 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi tai osoitteeseen Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 SIPOO, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

Lisätietoja antaa kaavoittaja Antti Kuusiniemi puh. 050 434 5612, sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@sipoo.fi.

BA5 kuulutus (pdf)

BA5 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Yhteyshenkilöt

Antti Kuusiniemi, kaavoittaja, puh 050 434 5612
Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@sipoo.fi.