Vireillä olevat asemakaavat

Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siitä, mitä alueelle rakennetaan ja miten aluetta muutoin käytetään. Rakennusta ei saa rakentaa asemakaavan vastaisesti. Asemakaavassa määrätään myös nimet kaduille, puistoille, ulkoilualueille ja aukioille. Kunta vastaa asemakaavoituksesta omalla alueellaan.

Täällä voit tutustua asemakaavoihin, jotka ovat työn alla Sipoon kunnassa.

Talmankaari TM6 asemakaavaehdotuksen havainnekuva

Pohjois-Sipoo

Etelä-Sipoo