Byggprojekt för fast bredband i Sibbo kommun

Valokuitunen bygger ett fiberoptiskt nät i Sibbo med stöd enligt lagen om bredbandsstöd. Valokuitunen bygger ett bredbandsnät till personer som har beställt fiberoptik på överenskomna projektområden med stöd av Traficom.

Målet med stödprogrammet för bredband är att stödja byggande av snabba fasta bredbandsnät i områden där kommersiellt utbud inte troligtvis verkställs under de närmaste åren.

Fiberoptikprojektet finansieras med EU-stöd, och Nylands förbund har konkurrensutsatt projektet i Sibbo. Konkurrensutsättningen inkluderade vissa villkor för hur nätet byggs. Nylands förbund har godkänt Valokuitunen Oy:s anbud och att Valokuitunen Oy genomför projektet i Sibbo enligt det.

Nätets byggsätt och byggnadsområden samt priser för byggande och anslutning både under det egentliga projektet och efter det har bestämts i anbudet.

Sibbo kommun är med i projektet således att kommunen betalar den så kallade kommunandelen av projektet. Staten har bestämt kommunandelarna. Fullmäktige i Sibbo har 30.10.2023 godkänt betalningen av projektets kommunandel och således projekthelheten. Kommunens roll är begränsad och sträcker sig alltså inte längre än så. Kommunen bestämmer inte på något sätt byggsätt, villkor, priser eller byggnadsområden.

Valokuitunen ger mer information om projektet och områden där optisk fiber byggs till intresserade Sibbobor. En eventuell beställning är helt mellan Valokuitunen Oy och den beställande kommuninvånaren, och kommunen har ingen roll i den.