Kiinteä laajakaistarakentamisen hanke Sipoossa

Sipoossa Valokuitunen rakentaa kiinteän laajakaistarakentamisen lain mukaisella tuella valokuituverkkoa. Valokuitunen rakentaa laajakaistaverkkoa valokuidun tilaajille sovituilla hankealueilla Traficomin jakamalla tuella.

Laajakaistatukiohjelman tavoitteena on tukea nopeiden kiinteiden laajakaistaverkkojen rakentamista alueilla, joille kaupallinen tarjonta ei todennäköisesti toteudu lähivuosina.

Kyse on EU-tukirahalla tehtävästä hankkeesta, jossa Uudenmaan liitto on kilpailuttanut valokuidun toimittajan Sipoon alueelle. Kilpailutuksessa on ollut määriteltynä ehdot, joilla kuidut rakennetaan.  Uudenmaan Liitto on hyväksynyt Valokuitunen Oy:n tarjouksen ja Valokuitunen Oy:n toteuttamaan hankkeen Sipoossa tarjouksensa mukaisesti.

Tarjouksessa on määritelty kuiturakentamisen tapa ja alueet, joille kuitu rakennetaan sekä hinnat rakentamisesta ja liittymisestä sekä varsinaisen hankkeen aikana että sen jälkeen.

Sipoon kunta on mukana hankkeessa siten, että kunta maksaa hankkeen niin kutsutun kuntaosuuden. Kuntaosuudet on määritellyt valtio. Sipoon valtuusto on hyväksynyt 30.10.2023 hankkeen kuntaosuuden maksamisen ja siten hankekokonaisuuden. Kunnan rooli rajoittuu hankkeessa tähän. Kunta ei määrittele millään tavoin kuiturakentamisen tapaa, ehtoja, hintoja tai alueita, joille valokuitu rakennetaan.

Valokuidusta kiinnostuneet sipoolaiset saavat hankkeesta ja kuiturakentamisen alueista lisää tietoa Valokuituselta. Mahdollinen tilaus on täysin Valokuitunen Oy:n ja tilaavan kuntalaisen välinen asia ja sopimus, jossa kunnalla ei ole mitään roolia.