Walkers-bilen anländer för att möta sibboungdomar

Med Walkers-bilen, även känd som Wauto, kan ungdomar tillbringa sin fritid i sällskap av varandra och trygga vuxna. Ungdomar från Sibbo kommer att ha tillgång till Wauton i sex månader i sina hemtrakter. 

Stationens Barn rf äger och koordinerar verksamheten av fyra Wauton, och det finns även egna Wautobilar på några orter. Föreningens egna bilar har fått namn och dekorerats som kattdjur, varav Pantteri kommer att vara i Sibbo från slutet av september till mars-april. Verksamheten leds av Sibbo kommuns ungdomstjänster.

Wautobilarna är husbilar där ungdomsarbetare och volontärer möter ungdomar där de tillbringar sin tid. I Sibbo kommer Pantteri-Wauton att vara ute två dagar eller kvällar i veckan, främst på vardagar. En gång i månaden kommer de även att vara ute på lördagar. På vardagar besöks också skolorna.

”Wauton ser inbjudande ut, och vi hoppas att ungdomarna blir intresserade av dess verksamhet så att vi kan nå en större grupp ungdomar. Vi hoppas att Wauton också kommer att ge uppmärksamhet åt ungdomsarbetet och en känsla av trygghet både för ungdomar och andra kommuninvånare”, säger ungdomstjänstchef Mia Liljeberg

Pantteri kommer att röra sig i hela kommunen, inklusive Söderkulla, Nickby och exempelvis byskolorna. På Wautons förarplats kommer man att se specialungdomsarbetare och koordinatorn för förebyggande rusmedelsarbete. Ibland kan man också träffa medlemmar från församlingarna och kommunens frivilliggrupp Saapas.

Vi behöver fler vuxna frivilliga med i verksamheten, och de kommer att utbildas för uppgiften. Du kan anmäla dig till Walkers-frivilligutbildningen genom att kontakta Pauliina Räikkö eller Bodil Weckström (kontaktuppgifter nedan).

”Vi är mycket glada över att kunna erbjuda Sibbo möjligheten att prova på mobilt ungdomsarbete som arbetsform och verktyg. Genom mobilt ungdomsarbete kan man smidigt och flexibelt öka närvaron av trygga vuxna bland ungdomarna. Detta underlättar i sin tur tidigt stöd och hantering av utmaningar bland ungdomar”, säger Walkers-bilkoordinator Roy Pietilä

Verksamheten börjar under Sibbo-veckan när Wauto deltar i discon för lågstadieelever i Sibbo mångbrukshall på fredag den 22.9 kl. 18–21.

Representanter från medierna är varmt välkomna att bekanta sig med verksamheten både på fredag och söndag den 24.9 kl. 10–14 på Nickby marknad.

Mera information:

Pauliina Räike, specialungdomsarbetare, Sibbo kommun, 040 1821 664, pauliina.raike@sipoo.fi

Bodil Weckström, koordinator för förebyggande rusmedelsarbete, Sibbo kommun, 040 1914 463, bodil.weckstrom@sipoo.fi

Roy Pietilä, Walkers-bilkoordinator, Stationens Barn rf, 040 4144 748, roy.pietila@asemanlapset.fi

Walkers-verksamheten är lågtröskel ungdomsarbete utvecklat av Stationens Barn rf, som bygger på professionella och frivilliga vuxnas engagemang och närvaro. Walkers-bilarna, eller Wauton, är husbilar som fungerar som mobila mötesplatser för ungdomar där ungdomarna befinner sig.

Wauton erbjuder olika orter möjligheten att prova och genomföra mobilt ungdomsarbete och Walkers-verksamhet. År 2022 mötte W-bilarna 21 603 ungdomar under 546 verksamhetstillfällen. Mer än hälften av de mötta ungdomarna deltar inte i annan fritidsverksamhet som riktar sig till ungdomar.

Finansieringen av Walkers-bilverksamheten kommer från Finlands riksdag samt privata stiftelser som Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och Eevi och Emil Tanninens stiftelse.

www.asemanlapset.fi   www.walkers.fi

Senast uppdaterad 18.09.2023