Vyn för inloggade kunder i Sibbos Mina tjänster ändras

Vyn för inloggade kunder ändras i mitten av december. Ärendetjänstens utseende före inloggningen förblir tillsvidare oförändrad. Uppdateringen är en del av den ständiga utvecklingen av ärendetjänsten. Arbetet med att utveckla användargränssnittet fortsätter även efter denna uppdatering, och vi lägger hela tiden till nya ärenden i tjänsten.

-Vi strävar efter att göra användargränssnittet tydligare, mer lättillgängligt och mobilvänligt. Vi vet att e-tjänsten Mina tjänster för närvarande inte är mobilvänlig, men den håller på att bli det, och den här uppdateringen av utseendet är det första steget, säger ICT-utvecklingschef Heli Särkikoski.

Nästa år ska det också bli möjligt att uträtta ärenden för någon annan persons räkning i e-tjänsten. En person som har beviljats fullmakt får till exempel uträtta ärenden på en äldre persons vägnar. Avsikten är också att införa aviseringar för inkommande meddelanden i ärendetjänsten.

Flytta fram fakturans förfallodag eller lämna respons om vinterunderhållet

Sibbo kommuns strategiska mål är att erbjuda invånarna en möjlighet att sköta sina ärenden digitalt inom alla tjänster. Flera nya blanketter har lagts till i Mina tjänster i år. Totalt finns det nu nästan hundra olika blanketter.

Bland de nya blanketterna finns bland annat möjligheten att lämna respons om kommunens vinterunderhåll, lämna in byggnadsuppgifter eller nominera Årets tränare. Via ärendetjänsten är det nu också lätt att sköta ärenden som rör Sibbo kommuns och Sibbo Vattens fakturering. Du kan till exempel flytta fram förfallodagen för en faktura, beställa en kopia av en borttappad faktura eller kontrollera om du eller ditt företag har obetalda fakturor hos Sibbo kommun eller Sibbo Vatten.

Social- och hälsovårdens blanketter tillgängliga i Mina tjänster också i början av året

Ansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna i Sibbo kommun överförs till Östra Nylands välfärdsområde 1.1.2023. Trots ändringen kommer social- och hälsovårdens blanketter åtminstone i början av året att finnas kvar i Mina tjänster där Sibboborna fortsättningsvis kan sköta sina ärenden digitalt. Orsaken till detta är att det för närvarande inte finns någon motsvarande ärendehanteringstjänst i Östra Nylands välfärdsområde.

I början av nästa år kommer de social- och hälsovårdsärenden som uträttats i Mina tjänster att överföras till välfärdsområdet för behandling och svar. I Mina tjänster kan du till exempel beställa vårdmaterial, skicka förhandsuppgifter för hälsogranskning och förhandsuppgifter till rådgivningen eller ansöka om handikappservice.

 

 

Senast uppdaterad 09.12.2022