Vi ber Sibbo Vattens kunder att anmäla vattenmätaravläsningen senast 24.9.2023

Avläsningen meddelas via vår Kulutus-web elektroniska portal på adressen Sibbo (kulutus-web.com). För att logga in på tjänsten behöver ni ert förbrukningsplatsnummer samt vattenmätarnummer, vilka ni hittar på er vattenfaktura.

Avläsningen kan också skickas via e-post till vattenverket@sibbo.fi. Men vi önskar ändå att ni i första hand använder vår elektroniska Kulutus-Web portal.

Ifall Ni vill ha en mätaravläsare att avläsa vattenmätaren, eller i andra oklara fall, ber vi Er kontakta oss på vattenverket.

De röda visarna anger delkubikmeter och har ingen betydelse vid avläsningen och ska således inte tas med i avläsningen.

Kontaktuppgift: vattenverket@sibbo.fi

Senast uppdaterad 20.09.2023