Vårdnadshavarna kan ansöka om understöd för de skolskjutsar som de körde under strejken

– Eftersom den kollektivtrafik som inte kördes under strejken inte heller ersattes med någon annan form av trafik, bad Sibbo kommun vårdnadshavarna att ta hand om elevernas skolresor, säger bildningsdirektör Jukka Pietinen.

Vårdnadshavarna till de elever som inte kunde åka kollektivt till skolan och tillbaka inom en måttlig väntetid har möjligheten att ansöka om ersättning via Wilma för de skolskjutsar som de körde. Ersättningen ansöks via Wilma med ansökan om skolskjuts i form av en ledsagarersättning. Förutsättningen är ett giltigt beslut om att eleven har rätt till skolskjuts med buss i form av ett resekort.

Ansökan ska även innehålla vårdnadshavarens kontonummer och antalet körkilometrar per dag under strejken. I ansökan finns det ett separat fält för kontonumret, och körkilometrarna kan skrivas i fältet ”Ytterligare information om skolskjutsen”.

Ersättningen av de skolskjutsar som vårdnadshavaren själv tar hand om räknas per barn som en kilometerersättning mellan hemmet och skolan. Ersättningen är i enlighet med FPA:s vid tidpunkten gällande ersättning om användning av egen bil (0,33 euro/km). Ansökningarna behandlas i den ordning som de kommer in.

 

Senast uppdaterad 08.03.2023