Välfärdsområdesfullmäktige i Östra Nyland valde Max Lönnqvist som välfärdsområdesdirektör

– Baserat på helhetsuppfattning och fullmäktiges stöd anser vi att Max Lönnqvist har bästa förhållandena att leda Östra Nyland till det starkaste välfärdsområde i landet och bygga upp den nya, gemensamma organisationen med social-, hälsovårds- och räddningstjänster, säger Heikki Vestman, välfärdsområdesfullmäktiges ordförande.

Tjänsten som välfärdsområdesdirektör besätts så att anställningens längd är fem år och prövotidens längd är sex månader. Valet är villkorligt tills den valda personen har visat upp ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd och passerat en säkerhetsutredning. Med välfärdsområdesdirektören ingås separat ett direktörsavtal.

Sju personer sökte till Östra Nylands välfärdsområdesdirektör, varav tre fick fortsätta vidare från områdesstyrelsens till fullmäktigegruppernas intervjuer. De tre mest meriterade sökandena blev också föremål för personliga utvärderingar av en extern rekryteringskonsult. Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att lämna val av välfärdsområdesdirektör för välfärdsområdesfullmäktige att förrätta.

I första omgången av majoritetsvalet med slutna sedlar fick Max Lönnqvist 27 röster, Ann-Sofie Silvennoinen 18 och Pia Nurme 14 röster. Det var de två med flesta röster som blev kandidaten i andra omgången. Då fick Max Lönnqvist 40 röster och Ann-Sofie Silvennoinen 19 röster, alltså Max Lönnqvist valdes till tjänsten som välfärdsområdesdirektör. Därefter röstade man om reservplatserna. Ann-Sofie Silvennoinen valdes till den första reservplatsen (37 röster) och Pia Nurme till den andra reservplatsen (22 röster).

– Vi hade flera uppmärksammade sökande, varav tre var ännu med i slutet efter intervjuer och personbedömning. Vi gratulerar Max Lönnqvist varmt och tackar alla sökande för intresse för Östra Nyland och engagemang i ansökningsprocessen, säger Mikaela Nylander, välfärdsområdesstyrelsens ordförande.

Videoinspelningen från välfärdsområdesfullmäktiges möte kan ses på YouTube fram till två veckor efter mötet. https://youtu.be/w8C082vTd1o

Östra Nylands välfärdsområde omfattar sju kommuner: Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Ansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet övergår från kommunerna till välfärdsområdet 1.1.2023

 

Senast uppdaterad 22.06.2022