Vad gör egentligen en uppsökande ungdomsarbetare? Sibbo kommuns arbetstagare i fokus

Ira Oinonen och Teea Kettumäki jobbar på Sibbo kommun som uppsökande ungdomsarbetare. Uppsökande ungdomsarbetare jobbar med unga och unga vuxna sibbobor i åldern 16- 29 år. I kommunen finns det flera olika sorters ungdomsarbetare, exempelvis de som man ser på ungdomsgårdarna Pleissi och Unkan och specialungdomsarbetare.

Vad gör egentligen en uppsökande ungdomsarbetare, Ira Oinonen?

Som uppsökande ungdomsarbetare jobbar man också med unga, men istället för att träffa unga på ungdomsgårdarna så är det ungdomarna själva, deras föräldrar eller någon annan som tar kontakt. Den uppsökande ungdomsarbetaren träffar unga enskilt och hjälper till med ungas problem i vardagen. Uppsökande ungdomsarbetare kan hjälpa unga med större och mindre problem, som att skriva ansökningar till Fpa, hitta en vårdkontakt för mental hälsovård. De kan också hjälpa till med olika sorters ansökningar ifall den unga inte har arbete, lägenhet och studieplats eller annars bara finnas som ett stöd för den unga som känner sig vilse och inte riktigt vet vad man vill. Kontakten ska ske på den ungas villkor, och det ska inte finnas tvång att träffa den uppsökande ungdomsarbetaren. Uppsökande ungdomsarbetarens tjänster är alltid frivilliga och gratis för den unga.

Vad kan man studera för att jobba med uppsökande ungdomsarbete?

Innan sitt jobb som uppsökande ungdomsarbetare har Oinonen bland annat studerat till närvårdare och socionom, och också jobbat på diakonissanstalten i Helsingfors.

Hur länge tar det innan man kan få kontakt med en uppsökande ungdomasarbetare?

Enligt Ira Oinonen är det lätt att snabbt få kontakt och träffa en uppsökande ungdomsarbetare om behovet är akut. I vissa fall kan det redan gå att ordna påföljande dag. Detta är viktigt för unga som behöver hjälp med något snabbt, och en ungdomsarbetare kan också finnas som stöd för den unga när köerna för de offentliga tjänsterna är långa.

Hur tycker du det är att jobba på Sibbo kommun?

Jobbet på Sibbo kommun har Oinonen tyckt varit trivsamt och givande, och hon tycker också att det finns tillräckligt med resurser för att sköta jobbet bra.

 

 

 

Senast uppdaterad 13.07.2023