Mitä etsivä nuorisotyöntekijä oikein tekee? Sipoon kunnan työntekijät esillä

Ira Oinonen ja Teea Kettumäki työskentelevät Sipoon kunnassa etsivinä nuorisotyöntekijöinä. Etsivät nuorisotyöntekijät työskentelevät 16- 29 vuotiaiden sipoolaisten nuorten ja nuorten aikuisten kanssa. Kunnassa on useita erilaisia nuorisotyöntekijöitä, kuten Pleissin ja Nuorkan nuorisotaloilla työskentelevät nuoriso-ohjaajat, ilta-ohjaajat sekä erityisnuorisotyöntekijät.

Mitä etsivä nuorisotyöntekijä oikeastaan tekee, Ira Oinonen?

Etsivä nuorisotyöntekijä työskentelee nuorten ja nuorten aikuisten  parissa.  Kontaktin ottavat nuoret itse, heidän vanhempansa tai joku muu taho. Etsivä nuorisotyöntekijä tapaa nuoria yksilöllisesti ja auttaa heitä arjen ongelmissa. Etsivät nuorisotyöntekijät voivat auttaa nuoria isommissa ja pienemmissä asioissa, kuten Kelan hakemusten täyttämisessä tai mielenterveyspalveluiden yhteyshenkilön löytämisessä. He voivat myös auttaa täyttämään erityyppisiä hakemuksia, joita nuori voi tarvita löytääkseen työpaikan, asunnon tai opiskelupaikan. He tarjoavat tukea nuorille, jotka saattavat tuntea itsensä eksyneiksi, eivätkä oikein tiedä, mitä he haluavat. Etsivän nuorisotyön palvelu on nuorelle vapaaehtoinen ja maksuton.

Mitä voi opiskella työskennelläkseen etsivässä nuorisotyössä?

Ennen kuin Oinonen aloitti työt etsivänä nuorisotyöntekijänä, hän opiskeli lähihoitajaksi ja sosionomiksi sekä työskenteli Diakonissalaitoksella Helsingissä.

Kuinka kauan kestää saada yhteyttä etsivään nuorisotyöntekijään?

Ira Oinosen mukaan yhteydenotto ja tapaaminen etsivän nuorisotyöntekijän kanssa on helppoa ja joustavaa, jos tarve on kiireellinen. Joissain tapauksissa tapaaminen voidaan sopia jo seuraavana päivänä. Tämä on tärkeää nuorille, jotka tarvitsevat nopeasti apua johonkin asiaan. Etsivä nuorisotyöntekijä voi esimerkiksi olla nuoren tukena silloin, kun jonot joihinkin julkisiin palveluihin ovat pitkät.

Minkälaista on työskennellä Sipoon kunnassa?

Oinonen on kokenut työn Sipoon kunnassa miellyttäväksi ja palkitsevaksi, ja hän on myös sitä mieltä, että resursseja on riittävästi työn hyvään hoitamiseen.

Viimeksi muokattu 13.07.2023